Thần kinh

Run tay chân: Không phải lúc nào cũng do bệnh Parkinson

Vi Bùi

Health+ | Nói tới run tay chân, nhiều người thường nghĩ ngay tới bệnh Parkinson mà không biết rằng run tay chân là triệu chứng chung của nhiều căn bệnh, vấn đề sức khỏe khác.