Tai mũi họng

Làm thế nào để hết khàn tiếng?

Lê Tuyết

Health+ | Khàn tiếng là thay đổi bất thường về giọng nói, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao tiếp của người mắc. Vậy làm thế nào để cải thiện tình trạng này?