Bệnh thường gặp

Bi hài chuyện "cửa sau" giờ mới kể

Biết Tuốt

Health+ | Nếu câu nói “thập nhân cửu trĩ” (cứ 10 người thì có tới 9 người mắc bệnh trĩ) phản ánh mức độ phổ biến thì lý do bị bệnh trĩ cũng khá là bi hài, phong phú không kém...