Điểm tin - Báo bạn

Người viêm tai ngoài do đi bơi tăng đột biến

Minh Minh

Số người bệnh đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM khám bệnh viêm tai ngoài do đi bơi nhiều tăng đột biến (trung bình hơn 100 ca/ngày), trong khi trước đó 3 tháng chỉ khoảng 40-50 ca/ngày.