Trò chuyện

Người mua thị trấn Mỹ kể chuyện PhinDeli

Health+

Health+ | Giữa tháng 6/2014, nghĩa là khoảng một năm sau ngày ra mắt PhinDeli, ông Nguyên đã công bố quyết định bán phần không nhỏ công ty cà phê này cho Tập đoàn Kinh Đô với tỷ lệ cao.