Tim mạch

Người mắc bệnh tim mạch cần làm gì để bảo vệ mình trong dịch Covid-19?

Vi Bùi

Health+ | Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dù tỷ lệ tử vong do Covid-19 chỉ rơi vào khoảng 3 - 4%, đây vẫn được coi là một căn bệnh nguy hiểm do nguy cơ lây nhiễm cao. Căn bệnh này còn được coi là đặc biệt nguy hiểm với người mắc bệnh tim mạch.