Hỏi đáp Thực phẩm chức năng

Người huyết áp thấp có nên dùng TPBVSK Định Áp Vương?

Khánh Hạ

Health+ | Xin hỏi, TPBVSK Định Áp Vương có thể sử dụng với những người huyết áp thấp không? (Thúy Hà)