Văn hóa

Người Giáy ở Mèo Vạc (Hà Giang) mở trống đầu năm

Ngọc Thịnh

Health+ | Năm nào cũng vậy, cứ vào mùng 1 Tết là người dân tộc Giáy ở xã Tát Ngà, Mèo Vạc, Hà Giang lại mở trống đầu năm. Mỗi năm, người Giáy chỉ được mở trống 1 lần duy nhất vào đầu năm mới.