Chăm già

Người cao tuổi dùng TPBVSK Kim Thính bao lâu sẽ có tác dụng?

Khánh Hạ

Health+ | Xin hỏi chuyên gia, dùng TPBVSK Kim Thính để cải thiện thính lực ở người cao tuổi bao lâu sẽ có tác dụng? Dùng sản phẩm này có tác dụng phụ nào không? (Mai Anh- Hà Nội).