Kinh doanh - Tiêu dùng

Người cao tuổi cần đề phòng nguy cơ bị nghẹn khi uống thực phẩm chức năng

Biết Tuốt

Health+ | Một nghiên cứu mới cho thấy người cao tuổi dễ bị nghẹn hoặc gặp rắc rối khi uống các viên vitamin và thực phẩm chức năng có kích thước lớn.