Khỏe đẹp

Người bị gout có ăn được chocolate?

trinhtay

Health+ | Về lý thuyết thì người bị gout có thể ăn chocolate mà không có vấn đề gì và còn có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên vấn đề chính nằm ở những chất làm ngọt ở trong những thanh chocolate phổ thông.