Kinh doanh - Tiêu dùng

Người bị bệnh tim cần thận trọng với vitamin tổng hợp

Biết Tuốt

Health+ | Một phân tích toàn diện các nghiên cứu được công bố và thử nghiệm lâm sàng đã không tìm thấy lợi ích nào đối với sức khỏe tim mạch từ việc sử dụng bổ sung vitamin và khoáng chất tổng hợp.