Tim mạch

Những món ăn dành cho người bệnh mạch vành

Thùy Trang

Health+ | Ngoài việc sử dụng thuốc để điều trị bệnh động mạch vành thì chế độ ăn uống phù hợp cũng có tác dụng to lớn trong việc hỗ trợ điều trị bệnh.