Thần kinh

Người bệnh Parkinson nên và không nên ăn gì để kiểm soát bệnh?

Vi Bùi

Health+ | Kết hợp với việc dùng thuốc và có lối sống lành mạnh, ăn một số loại thực phẩm nhất định có thể giúp người bệnh Parkinson kiểm soát các triệu chứng cứng cơ bắp, run tay chân, cải thiện tư thế… để có chất lượng sống tốt hơn.