Tim mạch

Ai bảo ăn chay trường là không mỡ máu?

Thùy Trang

Health+ | Không chỉ những người ăn bình thường, ăn thịt cá, mỡ mới bị mỡ máu cao mà cả những người ăn chay trường vẫn mắc. Vì sao lại thế?