Khỏe đẹp

Ngủ quá nhiều có thể là vấn đề sức khỏe

Quỳnh Trang

Health+ | Nếu bạn thường xuyên ngủ hơn 9 tiếng một ngày ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, đó có thể là dấu hiệu báo động về sức khỏe. Một số nguyên nhân dưới đây có thể dẫn đến tình trạng ngủ quá nhiều.