Bệnh thường gặp

Ngủ quá nhiều có tác hại gì đối với sức khỏe?

trinhtay

Health+ | Thiếu ngủ có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên bạn có biết rằng ngủ quá nhiều (hơn 9 tiếng mỗi ngày) cũng có thể có những tác hại đối với sức khỏe thể chất và tinh thần?