Khỏe đẹp

Ngồi thiền tốt cho tim, giúp giảm cân và mỡ máu

Nguyễn Hiệp

Health+ | Lần đầu tiên, một nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) được đưa ra về những ảnh hưởng tích cực của ngồi thiền đối với sức khỏe tim mạch.