Tim mạch

Ngoại tâm thu thất là gì, có nguy hiểm không?

Vi Bùi

Health+ | Ngoại tâm thu thất là tình trạng xuất hiện những nhịp tim phụ, bất thường ở buồng tim phía dưới. Những nhịp đập phụ này có thể làm gián đoạn nhịp đập đều đặn của trái tim, khiến bạn cảm thấy tim đập - bỏ nhịp rất khó chịu.