Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị

Ngoại tâm thu dày lên có nên đốt không? Cách nào giảm cơn loạn nhịp?

Khánh Hạ

Health+ | Hỏi: Cho em hỏi mẹ em 70 tuổi bị ngoại tâm thu 2 năm nay, đợt đầu cơn xuất hiện ít nên chưa đốt, nhưng gần đây bà suy nghĩ nhiều, hiện tượng tim bỏ nhịp nhiều hơn, đi kiểm tra cơn dày hơn nên bác sỹ bảo đi đốt. Xin hỏi mẹ em có nên đốt không? Có cách nào giảm cơn rối loạn nhịp tim không?