Bệnh thường gặp

Hắt hơi không phải lúc nào cũng do cảm lạnh hay dị ứng

Biết Tuốt

Health+ | Đừng vội cuống cuồng, hoảng sợ mỗi khi bị hắt hơi. Vì trong nhiều trường hợp, bạn bị hắt hơi không phải do cảm lạnh hay dị ứng, cũng chẳng phải do bệnh nào cả. Hắt hơi có thể xảy ra đối với một số lý do khác (thường là lành tính).