Hỏi đáp Thực phẩm chức năng

Ngoài 80 tuổi có nên dùng TPBVSK Bách Thống Vương giảm đau?

Khánh Hạ

Health+ | Chào chuyên gia, người ngoài 80 tuổi có thể dùng TPCN Bách Thống Vương để giảm đau người khi thay đổi thời tiết không?