Nghiên cứu - Sản xuất

Nghiên cứu về TPBVSK Nattospes trên tạp chí quốc tế về dinh dưỡng lâm sàng

Vi Bùi

Health+ | Một nghiên cứu về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nattospes đã được đăng tải trên tạp chí Medicinal Food (Mỹ) tháng 8/2020 vừa qua.