Cộng đồng lên tiếng

Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại!

Minh Minh

Health+ | Ngày mai 7/4 là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện - ngày để cộng đồng cùng tôn vinh những người tình nguyện hiến máu và hoạt động vì phong trào tình nguyện hiến máu.