Điểm tin - Báo bạn

Vì người tự kỷ: Cả thế giới thắp đèn xanh

Kim Chi

Health+ | Nhân Ngày Thế giới nhận biết về tự kỷ (2/4), hơn 13.000 tòa nhà nổi tiếng, bệnh viện, trường học, địa điểm thương mại… tại hơn 130 nước, trong đó có Việt Nam, cùng thắp lên ngọn đèn xanh để kêu gọi nâng cao nhận thức cộng đồng về tự kỷ.