Thần kinh

Bệnh Parkinson ảnh hưởng thế nào tới cơ thể bạn?

Vi Bùi

Health+ | Sống chung với bệnh Parkinson, người bệnh sẽ gặp rất nhiều thách thức. Đây là một căn bệnh mạn tính, tiến triển dần theo thời gian. Do đó, bệnh Parkinson sẽ dần ảnh hưởng xấu tới cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và vận động.