Góc nhìn quản lý

Khuyến khích nuôi trồng dược liệu cho ngành y học cổ truyền

Vi Bùi

Health+ | Các doanh nghiệp dược được khuyến khích khai thác các ưu thế từ nguồn dược liệu phong phú trong nước, đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch cho ngành y học cổ truyền dân tộc.