Văn hóa

Ngàn mặt trời rực rỡ: Câu chuyện của tình yêu và hy vọng

Khánh Hạ

Health+ | Câu chuyện trong Ngàn mặt trời rực rỡ xoay quanh tình yêu của 2 người phụ nữ, hai câu chuyện đan xen nhưng gắn kết, xoay quanh sự lựa chọn cuộc sống, tình yêu đối với con người và đất nước của mình.