Ung thư

Ngăn chặn ung thư tuyến tiền liệt di căn nhờ ăn táo và nho?

Phạm Quỳnh

Health+ | Ung thư tiền liệt tuyến nếu phát hiện chậm, chuyển sang giai đoạn nặng sẽ phát triển rất nhanh, thậm chí có thể gây tử vong. Một nghiên cứu mới được công bố, ăn táo và nho có khả năng ngăn chặn tế bào ung thư tuyến tiền liệt phát triển.