Bạn đọc viết

Nếu có thể, tôi sẽ nhịn đẻ để… chờ vaccine!

Minh Hiếu

Health+ | Tưởng đùa, nhưng tôi nói thật. Nếu có thể, tôi sẽ nhịn đẻ để… chờ vaccine vì tôi quá chán cái tình trạng đăng ký vaccine hiện tại.

Tin bài khác