Bác sỹ ơi

Nên làm gì để nhanh khỏi khàn tiếng, mất tiếng?

Khánh Hạ

Health+ | Tôi làm công việc phải nói nhiều nên rất hay bị khàn tiếng. Mong chuyên gia tư vấn giúp, khi bị khàn tiếng thì tôi nên làm gì cho nhanh khỏi? (Lê Lộc Hà - Nam Định)