Xã hội

​Nên buộc dán nhãn thực phẩm biến đổi gene

Health+

Health+ | Trong khi các cơ quan chức năng chưa có cơ chế công khai, minh bạch về kiểm soát sản phẩm thực phẩm biến đổi gene thì nhiều ý kiến cho rằng cần bắt buộc dán nhãn sản phẩm để người dân biết lựa chọn.