Phụ khoa

Nên ăn gì khi chuyển dạ để không bị kiệt sức sinh con?

Anh Nguyên

Health+ | Không ăn, không uống khi chuyển dạ có thể khiến bạn kiệt sức, không đủ sức sinh con, nhất là quá trình chuyển dạ kéo dài. Bạn hoàn toàn có thể ăn và uống khi chuyển dạ nếu bạn muốn.