Khỏe đẹp

Tác hại khôn lường do chọn nhầm kính râm

Kim Chi

Nếu như kính râm không có tác dụng ngăn tia tử ngoại, thì đeo kính còn hại mắt hơn là không đeo