Xã hội

Nắng nóng ở Bắc Bộ còn kéo dài 2 - 3 ngày tới

Thùy Trang

Health+ | Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng nóng ở Bắc Bộ còn kéo dài trong 2 - 3 ngày tới. Trong khi đó, nắng nóng tại các tỉnh Trung Bộ có thể kéo dài nhiều ngày tới.