Khỏe đẹp

Nắng nóng 40 độ C, làm gì để phòng say nắng?

Thùy Trang

Health+ | Nếu phải làm việc hoặc ra đường dưới thời tiết nắng nóng 40 độ C, thì bạn cần phải lưu ý những điều sau để đảm bảo sức khỏe, tránh hiện tượng say nắng.