Khỏe đẹp

Làm chủ cảm xúc trong mọi xung đột

Biết Tuốt

Health+ | Trong cuộc sống, khó có thể tránh khỏi các xung đột, tranh cãi. Tuy nhiên, đừng để các cuộc xung đột khiến bạn trở nên mất bình tĩnh, nóng giận và không kiểm soát được cảm xúc, hành vi mà gây tổn thương cho chính mình và những người xung quanh.