Sung mãn

Nam giới 30 tuổi có nguy cơ rối loạn cương dương cao nhất?

Q. Tuấn

Health+ | Nghiên cứu mới của Anh đã phát hiện ra một điều đáng ngạc nhiên, đàn ông 30 tuổi là những đối tượng dễ bị rối loạn cương dương, thậm chí còn cao hơn cả những người 50 tuổi.