Yêu trẻ

Mỹ thu hồi đồ chơi nguy hiểm cho trẻ mọc răng

Health+

Health+ | Uỷ ban an toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ (CPSC) hiện có thông báo thu hồi khẩn cấp sản phẩm đồ chơi bằng nhựa cho trẻ trong giai đoạn mọc, cắn răng.