Văn hóa

Murakami và hành trình trong Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời

Khánh Hạ

Health+ | Hành trình của Hajime - nhân vật chính trong tác phẩm Phía nam biên giới, phía tây mặt trời của Murakami là hành trình tìm kiếm cái tôi, tìm kiếm bản ngã và hạnh phúc cuộc đời.