Thần kinh

Muốn sống hạnh phúc, hãy bỏ rượu bia!

trinhtay

Health+ | Một nghiên cứu mới đây cho thấy, những người bỏ rượu bia, đặc biệt là phụ nữ có sức khỏe tinh thần tốt hơn và họ sống hạnh phúc gần như tương đương với những người cả đời không uống rượu.