Cộng đồng lên tiếng

Muốn làm thiên tài: Tự kỷ

Minh Minh

Health+ | Trong xã hội, chúng ta vẫn quen dùng từ “bị tự kỷ” “mắc phải tự kỷ”… và nhìn những bậc phụ huynh có những đứa trẻ tự kỷ với ánh mắt ái ngại, thương cảm. Nhưng chúng ta không biết rằng, các bậc phụ huynh ấy đang sở hữu những… của hiếm, thậm chí có thể là một thiên tài trong tương lai.