Tâm thức

Muốn hạnh phúc cần biết ơn

Anh Nguyên

Health+ | Lòng biết ơn giúp nuôi dưỡng niềm hạnh phúc trong đời sống của mỗi người. Bởi vì khi nào còn có lòng biết ơn thì khi ấy hạnh phúc vẫn còn đó.