Khỏe đẹp

Muốn giảm cân, hãy kiểm soát hormone của bạn

trinhtay

Health+ | Ghrelin và leptin là hai hormone đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm cân của bạn. Cả 2 hormone này ảnh hưởng đến việc ăn uống của chúng ta.