Khỏe đẹp

Làm thế nào để tránh nhức đầu trong mùa hè?

Anh Nguyên

Hầu hết chứng nhức đầu là do sự co thắt cơ ở vùng cổ đầu đặc biệt vào mùa hè khi nhiệt độ tăng cao. Một số cách sau giúp hạn chế nhức đầu: