Bạn đọc viết

Mùa dịch Covid-19: Đừng tự "giết mình" bằng sự sợ hãi, kỳ thị

Khánh Hạ

Health+ | Dịch Covid-19 đang có những diễn tiến phức tạp trong 1 tuần qua khiến tâm lý cộng đồng hoang mang lo sợ. Những phản ứng tiêu cực cũng vì thế mà tăng lên. Tuy nhiên, tâm lý tiêu cực này lại đang ảnh hưởng đến chính những người phản ứng tiêu cực và cả cộng đồng.