Góc nhìn quản lý

Kỳ cuối: MRA - Kinh nghiệm nào cho ngành thực phẩm chức năng Việt Nam?

Khánh Hạ

Health+ | Qua nghiên cứu phạm vi và điều kiện các Hiệp định công nhận lẫn nhau (MRA) giữa EU và các NRA của các quốc gia đối tác, ngành Thực phẩm chức năng Việt Nam có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Có thể chỉ ra 5 kinh nghiệm lớn sau: