Dinh dưỡng

Một số thực phẩm có thể ảnh hưởng xấu tới tình trạng bệnh Parkinson

Vi Bùi

Health+ | Dinh dưỡng, thực phẩm có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh Parkinson. Do đó, việc chọn hoặc tránh một số thực phẩm nhất định, dựa trên các bằng chứng khoa học chắc chắn có thể giúp người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn.