góc HA HI

Một số tâm tư với đội tuyển Việt Nam trước Asian cup 2019

Nguyễn Hiệp

Health+ | Cổ động Việt Việt Nam thường hay hô “Việt Nam cố lên!”, nhưng câu nói này thể hiện sự thiếu tự tin vào các cầu thủ. Vì vậy, câu này cần được sửa lại là “Việt Nam tiến lên!” nhé mọi người!