Tim mạch

Nhịp nhanh kịch phát trên thất là gì, có triệu chứng cảnh báo thế nào?

Vi Bùi

Health+ | Nhịp nhanh kịch phát trên thất là tình trạng tim đập quá nhanh và khiến tim không được bơm đầy máu. Các cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất thường bắt đầu ở các buồng tim phía trên (tâm nhĩ). Khi cơn nhịp nhanh kịch phát xuất hiện, nhịp tim có thể tăng lên 200 nhịp/phút.